Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Ponuka prístrojov a zariadení.

V tejto sekcii sú uvedené prístroje, projekty a zariadenia,  ktoré neboli realizované pre konkrétneho zákazníka. Vznikli z vlastnej potreby alebo ako využitie už vyvinutých dielov a modulov. Majú všeobecné použitie a preto sú uvedené zvlášť. Opakovaná výroba týchto prístrojov je realizovaná na objednávku, ak nie sú momentálne skladom.

 

 

Generátor televízneho signálu EVG202S


EVG202S je generátor televízneho signálu v norme PAL určený pre kontrolu a opravy farebných TVP. Poskytuje všetky TV kanály včetne S-kanálov zoradených podľa príslušnej normy Dk alebo Bg. Ladenie je možné po jednotlivých kanáloch alebo priamo zmenou frekvencie v rozsahu 38 – 855 MHz , použitá je frekvenčná syntéza so zobrazením frekvencie kanálu. Zvuk je stereofónny v dvoch normách Dk, Bg s možnosťou režimu mono/stereo/dual. Výstupná úroveň vf signálu je 10 mV , útlm prepínateľný po 10dB celkom - 50 dB.

Video časť obsahuje 21 testovacích obrazcov, rozdelených do troch skupín :

A - čiernobiele priebehy určené na kontrolu ostrenia, linearity, nast. rozmerov
B - obrazce určené na kontrolu maticových a dekódovacích farbových obvodov
C - obrazce určené na kontrolu video cesty, VCR, obsahuje elektronický testovací obrazec monoskop,

Ovládanie jednotlivých funkcií je tlačidlami a otočným enkóderom so zobrazením navoleného obrazca, normy, kanála a frekvencie na LCD displeji 2x 16 znakov. Generátor je riadený mikropočítačom, čo umožňuje aj externé riadenie funkcií ( napr. z počítača PC cez RS232, v bežnom prevedení sa nevyužíva).
Okrem vf signálu poskytuje generátor S-VHS výstup, audio/video výstup na EuroAV konektore, s výstupmi video, audio, RGB .

Technická špecifikácia >>

 

Informačná tabuľa

Je to zariadenie vhodné do pásovej výroby, kde sa na koniec linky umiestni optosnímač hotových výrobkov a veľkým LED displejom sa indikuje aktuálny počet vyrobených kusov. Tabuľa tiež obsahuje hodiny reálneho času, ktoré sa môžu využiť napr. na oznámenie začiatku a konca prestávky. Ďalšie informácie sú plánovaný počet výrobkov, číslo výrobku. Ovláda sa pomocou televízneho diaľkového ovládača, umožňuje nastaviť požadované parametre. Riadená je mikropočítačom, takže sú možné úpravy podľa želania zákazníka, prípadne export údajov cez sériovú linku na PC.

 

 

 

 

 

 

WEB server

WEB server možno najvýstižnejšie opísať a charakterizovať ako zariadenie na diaľkový monitoring a správu vzdialených zariadení. Je to modul obsahujúci mikropočítač v ktorom je implementovaný TCP/IP stack, pamäť pre uloženie užívateľských dát,  Ethernet rozhranie na pripojenie do siete internet/intranet, USB rozhranie pre lokálne potreby a nakoniec SPI rozhranie umožňujúce pripojenie SD/MMC kariet pre archiváciu dát. Modul je univerzálne použiteľný, ovládané zariadenie sa pripája cez aplikačné rozhranie, ktoré môže obsahovať napr. výkonové relé, snímače analógových hodnôt, AD a DA prevodníky a podobne.   

TCP/IP stack                                                         Demo aplikácia >> 

 

ICD2 emulátor

Každý, kto pracuje s mikropočítačmi PIC od fy Microchip sa zrejme už stretol s označením ICD. Je to skratka od anglického názvu " in-circuit-debugger". Umožňuje aj krokovanie programu po jednotlivých inštrukciách, preto je možné aj označenie emulátor, ktoré je v slovenčine vhodnejšie ako originál "debugger". Modul slúži ako programátor obvodov alebo ako ladiaci prípravok pre ladenie programu, čo je nevyhnutný prostriedok pre prácu s týmito obvodmi. Spolupracuje s programátorským vývojovým prostredím MPLAB . Ponúkaný modul je vlastná konštrukcia odvodená od firemnej a mnohých "klonov" ktoré sa dajú nájsť na internete. Ku PC sa pripája cez USB rozhranie takže nepotrebuje napájací zdroj, na komunikáciu používa virtuálny sériový port s obvodom od fy FTDI. Výstupom je 5 pinová radová zástrčka s potrebnými signálmi.

 
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk