Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Meracie rozsahy testera ICT96

Napäťová metóda:

rozsah

 

U/I prev.

 

Rozsah prúdu

Zx pre

Ug=50mV

I max

F1

 

Ug = 250mV

 

Rs

 

Au

 

I max

 

I min

F1

156 Hz

F2

1.56 kH

F3

15.6kHz

R2

Rx

Lx

Cx

100R

1

25mA

5mA

 

2R

2mH

500m F

C

 

10mH-50mH

100m -20m

R

10R – 50R

1mH – 5mH

10m - 2m

L

 

0.1-0.5mH

1m - 0.2m

R3

Rx

Lx

Cx

100R

10

2.5mA

0.5mA

 

20R

20mH

50m F

C

 

0.1H – 0.5H

10m - 2m

CRL

100R-500R

10mH-50mH

1m - 0.2m

L

 

1mH-5mH

100a-20a

R4

RxLx

Cx

1K

1

2.5mA

0.5mA

       

R5

Rx

Lx

Cx

100R

100

250m A

50m A

 

200R

200mH

5m F

 

 

1H-5H

1m F-0.2m F

CRL

1K – 5K

0.1H-0.5H

100a-20a

 

 

10mH-50mH

10a – 2a

R6

RxLx

Cx

1K

10

250mA

50m A

       

R7

RxLx

Cx

10K

1

250m A

50m A

       

R8

RxLx

Cx

100R

1000

25m A

5m A

       

R9

Rx

Lx

Cx

1K

100

25m A

5m A

 

2K

2H

500nF

L

 

10H-50H

100a-20a

CRL

10K-50K

1H – 5H

10a – 2a

C

 

0.1H – 0.5H

1a - 0.2a

R10

RxLx

Cx

10K

10

25m A

5m A

       

R11

Rx

Lx

Cx

1K

1000

2.5m A

0.5m A

 

20K

20H

50nF

L

 

100H-500H

10nF-2nF

R

100K-500K

10H-50H

1a – 0.2a

C

 

1H – 5H

100pF-20pF

R12

RxLx

Cx

10K

100

2.5m A

0.5m A

       

 

Meracie rozsahy ICT96 pre jednosmerné meranie odporov.

Prúdová metóda:

Roz.

Max.medze

dopor.medze

Ug

Rg

U0

U1

R0

0.001R – 2R

0.1R – 1R

2.5V

100R

2.5V

50mV

R1

0.01R – 20R

1R – 20R

2.5V

100R

2.5V

0.5V

 

Napäťová metóda:

Rozsah

U/I prev.

Rozsah prúdu

Rx pre

Ug=50mV

a

Imax

Rx pre

Ug=350mV

U0

U1

Rs

Au

Imax

Imin

Imax

Imin

R2 *

100R

1

25mA

5mA

2R

14R

70R

   
R3

100R

10

2.5mA

0.5mA

20R

140R

700R

   
R4 *

1K

1

2.5mA

0.5mA

20R

140R

700R

   
R5

100R

100

250m A

50m A

200R

1K4

7K

   
R6 *

1K

10

250mA

50m A

200R

1K4

7K

   
R7

10K

1

250m A

50m A

200R

1K4

7K

   
R8

100R

1000

25m A

5m A

2K

14K

70K

   
R9

1K

100

25m A

5m A

2K

14K

70K

   
R10 *

10K

10

25m A

5m A

2K

14K

70K

   
R11

1K

1000

2.5m A

0.5m A

20K

140K

700K

   
R12 *

10K

100

2.5m A

0.5m A

20K

140K

700K

   
R13 *

10K

1000

0.25m A

50nA

200K

1M4

7M

   

* Rozsahy štandartne pridelené editorom

 

Meracie rozsahy ICT96 pre striedavé meranie R, C, L .

Prúdová metóda:

Impedancia

[Ohm]

Gen.

Ug Rg

F1

156Hz

F2

1.56kHz

F3

15.6kHz

0.001– 2

0.1 – 1

Rx [R]

Lx [H]

Cx [F]

2.5V 100R

 

 

0.1R –1R

100m H – 1Mh

10mF – 1mF

 

 

 

10m H - 100m H

1mF - 100m F

 

 

 

1m H - 10m H

100m H - 10m F

0.01– 20

1 – 10

Rx [R]

Lx [H]

Cx [F]

2.5V 100R

 

1R – 10R

 

1mH – 10mH

1mF - 100m F

 

 

 

100m H – 1mH

100m F - 10m F

 

 

 

10m H - 100m H

10m F - 1m F

Naspäť na tester ICT96

 
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk