Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Naše produkty

V tejto časti si môžete pozrieť vybrané zariadenia, ktoré boli zrealizované u našich zákazníkov. Zoznam nie je úplný, slúži na ilustráciu ponúkaných riešení v danej oblasti.

Tester káblových zväzkov

 Tester káblových zväzkov slúži na kontrolu vyrábaného káblového zväzku priamo na montážnej doske. Tento spôsob je výhodný, nakoľko poskytuje zaručenú kontrolu a nevyžaduje ďalšie testovacie prostriedky, čo zvyšuje produktivitu práce. Každý spoj je kontrolovaný na vodivosť a možné skraty voči ostatným vodičom. Založenie ovíjacej pásky sa kontroluje optickým snímačom umiestneným v otvore na montážnej doske pod ovýjaným miestom. Pri zakladaní pásky sa vkladajú do tohto otvoru prsty, čo snímač vyhodnotí. Správne založenie vodiča je indikované LED diódou, založenie pásky zvukovým signálom.

 

 

Technické údaje >>

 

VN zdroj

 

Zdroj vysokého napätia striedavého aj jednosmerného, určený na zabudovanie do existujúceho testera. Poskytuje striedavé napätie o frekvencii 50/60 Hz s hodnotou max 3500V RMS, skratový prúd nastavitelný do 100 mA max. Meranie výstupného prúdu v rozsahu 20 mA RMS, 30mA VPP. Ovládanie je realizované logickými úrovňami cez optočleny. Sinusový priebeh generovaný meničom ovládaným mikropočítačom, definovaný nábeh aj dobeh sinusovky v celej perióde. Výstup zdroja je pripájaný cez vysokonapäťové relé. Vhodný na testy elektrickej pevnosti sieťových zariadeni . Jednosmerné napätie v nominálnej hodnote cca 500V, meranie prúdu v dvoch rozsahoch. Vhodný na realizáciu izolačných testov. 

Zdroj je určený na zabudovanie, tomu zodpovedá mechanická konštrukcia. V prípade potreby je možná realizácia ako samostatné zariadenie.

 

Technické údaje

 

Funkčný tester VDO

Funkčný tester VDO  je určený na meranie parametrov vysielačov diaľkového ovládania. Meria sa kľudový prúd, špičkový odoberaný prúd zo zdroja pri vysielaní, svetelný výkon ako pomer ku referenčnej hodnote, frekvencia modulačnej nosnej vysielaného signálu.

Obsahuje tiež napájací zdroj s nastaviteľným výstupným napätím na napájanie VDO, výkonový spínač na ovládanie prítlačného palca na vyvolanie vysielaného signálu.

Návod na obsluhu funkčného testera VDO >> 

 


Nastavovacie pracovisko TV chassis EMP 9401.

Nastavovacie  pracovisko EMP9401  slúži na  nastavenie a kontrolu základnej dosky FTVP CTV 2154/2155 a odvodených verzií.

Pozostáva z dvoch základných častí:

 1. pracovného  stola  s upínacou  časťou,  pripojovačom VN, TV obrazovkou   ako  monitorom kontrolných  obrazcov, interným generátorom TV signálu P14G, servis­ného osciloskopu ITT OX800 a  obvodov potrebných ku činnosti základnej dosky.
 2. externého stojana s prístrojmi  v ktorom je umiestnený  riadiaci počítač PC, prípadne aj TV patern generátor PROMAX GV698 ako externý zdroj TV signálu.

Nastavenie  základnej  dosky  je  rozdelené  do  krokov. Činnosť pracoviska riadi počítač PC s príslušným programom, ktorý ovláda prístroje  v externom  stojane a pomocou mikropočítača ovláda obvody v pracovnom stole. Namerané údaje sa zobra­zujú na  displeji počítača, kde sa taktiež zobrazujú pokyny pre obsluhu a pot­rebné správy.

Podrobný popis pracoviska EMP9401 >>Vnútroobvodový tester ICT96

Umožnuje:

 • Automatickú kontrolu kontaktovania adaptéra  k doske plošného spoja
 • Kontrolu skratov
 • Kontrolu vodivosti spojov
 • Vnútroobvodovú kontrolu hodnôt
  • odporov
  • kondenzátorov
  • elektrolytických kondenzátorov
  • cievok
  • tlmiviek
  • transformátorov
 • Kontrolu polovodičových komponentov
  • diod
  • tranzistorov  PNP,  NPN, FET
  • tyristorov
  • analógových IO
 • Funkčné testy  generovaním meracích stymulov pomocou vnútorných zariadení (s využitím prepojovacej matice testera)
  • zdroj  U/I
  • generátor
  • D/A prevodník

Podrobný popis testera ICT96 >>
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk